Corona protocol

                                       

Om de cursussen op een veilige en vertrouwde manier door te laten gaan in deze Corona periode hebben we dit protocol gemaakt. Hoe lang deze periode gaat duren is onbekend. Zolang er maatregelen zijn van het RIVM blijft dit protocol van kracht en zal indien nodig worden aangepast.

Regels voor onze gezondheid

 1. Het bezoeken van de Masterclass of cursus mag uitsluitend indien elke vraag in de gezondheidscheck op de cursusdag met NEE is beantwoord (zie punt 4)
 2. Volg te allen tijde de maatregelen van de docent en het RIVM op. Geef geen handen of knuffels
 3. Was je handen bij binnenkomst, voor en na elke massage en na elk toiletbezoek conform handwasprotocol
 4. Raak zo min mogelijk aan in de cursusruimte
 5. Eigendommen zoals telefoon en sleutels opbergen in jaszak of tas
 6. Kom op tijd, zodat iedereen de tijd heeft om binnen te komen. De cursusruimte is 30 minuten voor aanvang van de cursus geopend. Hou afstand bij het naar binnen en buiten gaan en wacht op elkaar
 7. Hou je tijdens de cursusdag zoveel mogelijk aan de 1,5 meter regel
 8. We volgen allemaal dit Corona protocol op

 1. Naleven van het protocol

Bij deelname aan een cursus of Masterclass gaat de cursist akkoord met dit Corona protocol en het naleven hiervan.

 1. Persoonlijke beschermingsmaterialen

Indien iedere cursist de gezondheidscheck goed doet én als iedereen zich aan het protocol houdt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig. Het dragen van bijvoorbeeld een mondneusmaskers, schort of wegwerphandschoenen is dan niet nodig.

Wil je desondanks vrijwillig eigen meegebrachte persoonlijke beschermingsmaterialen gebruiken dan kan dit. Deze dienen na gebruik direct weggegooid te worden.
 

 1. Gezondheidscheck

Voorafgaand aan de cursus zal bij binnenkomst de gezondheidscheck in de vorm van een vragenlijst worden ingevuld. Na het invullen van de gezondheidscheck wordt er gekeken of deelname aan de cursusdag mogelijk is. De ingevulde gezondheidscheck zal tot 3 maanden na de lesdag worden bewaard in onze administratie.

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de cursist niet naar de cursus komen of aan de cursus deelnemen.

Het bezoeken van de Masterclass of cursus mag uitsluitend indien elke vraag in de gezondheidscheck met NEE is beantwoord.


Vragen voor de gezondheidscheck:

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Is één van bovenstaande vragen met JA beantwoord dan dient dit vooraf aan de cursusdag schriftelijk per e-mail gemeld te worden aan info@sinederland.nl

Treden er tussentijds verschijnselen op, zoals hierboven genoemd dan wordt de cursist verzocht de cursus te verschuiven. Onze medewerkers zijn bevoegd om bij twijfels over de gezondheid van een cursist betreffende cursist de toegang tot onze cursuslocatie te weigeren.

 1. Risicogroep

Behoor je als cursist tot de risico roep zoals gedefinieerd door de RIVM dan is het advies, tot nader bericht van het RIVM, om niet deel te nemen aan een cursus en de inschrijving te verplaatsen.

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn:

 1. Mensen van 70 jaar en ouder
 2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
  - Chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn
  - Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog
  - Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties
  - Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie
  - Verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. - Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts
  - HIV infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  - Ernstige leverziekte
  - Overgewicht (BMI Body Mass Index > 40)

 1. Deurbeleid

Cursisten houden bij binnenkomst de 1,5 meter regeling zoveel mogelijk in acht en de regelgevingen van het RIVM. Er worden geen handen geschud of knuffels gegeven. Bij het betreden van de cursusruimte dienen cursisten direct de handen te wassen en te desinfecteren met een handalcohol. Voor het drogen van de handen worden papieren doekjes gebruikt welke daarna worden weggegooid in de afvalbak.

 1. Lunch en pauzes

Tijdens de lunch en de pauzes geldt uiteraard ook de 1,5 meter regel. Het is niet toegestaan om extra stoelen bij de tafels te plaatsen of om tafels te verschuiven.

Elke cursist neem zijn eigen lunch, fruit en knabbels mee. Volg je een speciaal dieet neem dan ook alle benodigdheden mee.

 1. Handen wassen en desinfecteren

Was je handen op de juiste manier:

 • Gebruik vloeibare zeep (geen stuk zeep) en een wegwerphanddoekje
 • Neem voldoende zeep
 • Neem de tijd: was je handen minimaal 20 seconden
 • Doe het op de juiste manier (zie WHO poster) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet
 • Spoel je handen af met stromend water
 • Droog ze goed af met een wegwerphanddoekje
 • Gebruik het wegwerphanddoekje om de kraan dicht te draaien


Desinfecteer je handen op de juiste manier:

 • Gebruik handalcohol
 • Neem voldoende handalcohol: breng minimaal 3ml. aan op je droge handen
 • Neem de tijd: wrijf je handen tot ze droog zijn
 • Doe het op de juiste manier (zie afbeelding bij handen wassen) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet

 1. Toiletgebruik

Cursisten zijn verplicht na ieder toiletbezoek de handen minstens 20 seconden te wassen met water en zeep, conform RIVM protocol.

 1. Schoonmaak cursuslocatie

De verhuurder van de cursuslocatie zorgt voor een goede hygiëne. De volledige cursuslocatie wordt tenminste eenmaal per dag uitgebreid en grondig gereinigd. Hierbij worden ook deurklinken, handgrepen, computers, telefoons, radiatorgrepen en trapleuningen gereinigd en gedesinfecteerd. De interieurverzorging werkt hierbij volgens de RIVM richtlijnen en met handschoenen.

 1. Algemene Richtlijnen
 • Alle cursisten dienen korte nagels te hebben
 • Geen sieraden dragen (laat deze thuis)
 • Bij lang haar de haren opsteken
 • Alle eigen benodigdheden voor de cursus worden zo veel mogelijk in een gesloten tas bij de eigen zitplaats neergelegd
 • Massages worden zo veel mogelijk uitgevoerd op eigen massagestoelen
 • In de cursusruimte staan de massagestoelen minimaal 1,5 meter uit elkaar

11.1 Benodigdheden tijdens de cursus

Cursisten moeten de volgende benodigdheden meenemen tijdens elke cursusdag waarbij massagestoelen worden gebruikt:

 • Eigen massagestoel (indien je die hebt)
 • Bidon of plastic waterfles
 • Eigen lunch, fruit en tussendoortjes
 • Eigen badstof hoofdsteunhoes; Indien deze niet wordt meegenomen kan deze aangeschaft worden voor het tarief van €7,50 incl. BTW
 • Een kleine handdoek
 • Een gastendoekje
 • Schrijfmateriaal
 • Sportschoenen of makkelijk zittende schoenen
 • We raden je aan gemakkelijk zittende sportkleding te dragen

Extra mee te nemen:

 • Papieren zakdoekjes
 • Huid desinfectiegel (is ook aanwezig)
 • Disposable hoofdsteunhoesjes (indien je deze hebt) Deze zullen ook aanwezig zijn 

Alle textiel moet op tenminste 60 graden gewassen zijn. Iedere cursist gebruikt uitsluitend zijn eigen textiel.

11.2 Gereed maken massagestoelen

De massagestoelen dienen eenduidig gereed gemaakt te worden vooraf aan de massage.

Plaats het textiel op de volgende wijze:

 1. Badstof hoofdsteunhoes over de hoofdsteun heen
 2. Disposable hoofdsteunhoes op de badstof hoofdsteunhoes
 3. Gastendoekje op armplank

11.3 Tijdens de praktijkles

 1. Er wordt zo min mogelijk gesproken tussen cursisten
 2. Cursisten wassen de handen vóór de massage (volgens protocol)
 3. ‘Model’ neemt plaats op de massagestoel
 4. De praktijkles wordt gestart
 5. Na de praktijkles verlaat ‘model’ de massagestoel
 6. Cursist en ‘model’ wassen de handen na de massage (volgens protocol)

Na afloop van de praktijkles dienen de massagestoel en alle bedieningsknoppen, gezamenlijk door cursist en ‘model’, gereinigd en gedesinfecteerd te worden.

Stoelmassage Instituut Nederland heeft hiervoor desinfectie materiaal ter beschikking.

11.4 Thuiskomst na afloop van de cursus

 1. Was gedragen kleding en textiel direct op minimaal 60 graden
 2. Neem een uitgebreide douche
 3. Smeer de handen regelmatig in met vocht inbrengende crème

11.5 Thuis oefenen

Hanteer dezelfde veiligheidsregels tijdens het oefen van de praktijkopdrachten thuis.

 1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Iedereen, dus alle cursisten en trainers van Stoelmassage Instituut Nederland dragen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid voor het opvolgen van dit corona protocol. Bij deze verantwoording behoort ook elkaar aanspreken op gedrag bij het niet, of niet correct, naleven van het protocol.

Het staat de directie en medewerkers van Stoelmassage Instituut Nederland vrij om iemand die zich, al dan niet opzettelijk en/of herhaaldelijk niet houdt aan het protocol de toegang te weigeren en/of weg te sturen. Veiligheid staat voorop. Restitutie van het cursustarief is dan niet mogelijk.

 1. Protocol wijzigingen

Stoelmassage Instituut Nederland behoudt het recht om, daar waar nodig, dit protocol op ieder moment te wijzigen of aan te vullen mede conform nieuwe informatie van het RIVM, WHO of Rijksoverheid.

 1. Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans bestaan dat je besmet raakt in de cursusruimte of op weg hier naartoe. Met het deelnemen aan de cursus ga je akkoord met dit risico.

 

Wij wensen je veel plezier tijdens de cursusdagen!